Art-Store Systemy do prezentacji obrazów

Systemy do prezentacji zbiorów to ogólnodostępny obszar z obiektami znajdującymi się w galerii. Zgromadzone zbiory mogą być przeglądane przez zwiedzających bez konieczności dowożenia ich na wystawę. System podnosi świadomość ukrytych kolekcji, udostępniając je zwiedzającym i naukowcom. Magazyn ekspozycyjny służy muzeum do przechowywania obiektów i jest otwarty dla publiczności. W ten sposób pozwala zajrzeć za kulisy pracy muzeum, umożliwiając zwiedzającemu uczestnictwo w pracy muzealnika, czyli konserwacji i badaniach.

System do prezentacji obrazów

Niezależnie od tego, czy jest to miejsce prywatne, czy publiczne, zawsze istnieją dobre powody, aby udostępnić swoją kolekcję sztuki zaproszonym gościom lub zwiedzającym muzeum. Na podstawie tych przykładowych zdjęć obiektów, które do tej pory udało nam się zrealizować, pragniemy pokazać Państwu nasze niemal nieograniczone możliwości.